Podatki za najem mieszkania.

Podatki w Polsce są dość zagmatwane. Można stwierdzić, iż praktycznie płacimy je od wszystkiego. Także posiadacz lokalu mieszkalnego wynajmowanego powinien opłacać podatek za najem. Ma on jednak prawo wyboru typu opodatkowania, co wpływa na wysokość obciążenia. Aczkolwiek takie prawo posiadają osoby, które nie prowadzą działalności gospodarczej w zakresie najmu.

Składamy deklarację PIT – co należy wiedzieć

Dla kogo druk PIT 36? Blankiet PIT 36 kierowany jest do tychże podatników, którzy w roku podatkowym 2014 prowadzili pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych przy zastosowaniu skali podatkowej. Zawiera ona także działy specjalne produkcji rolnej opodatkowane na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej. Uzyskiwane dochody pochodzić mogą także z najmu.