Ocena wizerunku marki w sieci

Ostatnio często można natknąć się na zwroty takie jak monitoring mediów. Pomimo że brzmi to stosunkowo tajemniczo, proces ten jest w zasadzie raczej nieskomplikowany. Proces ten wiąże się z public relations, a zarazem zalicza się do najważniejszych jego narzędzi. Polega na wyszukiwaniu danych na dany temat w różnego rodzaju środkach masowego przekazu. Uzyskane dane służą do sprawdzania, jak dane przedsiębiorstwo lub produkt radzi sobie na rynku, jak również do przewidywania w kontekście przyszłości określonego elementu. Jest to bardzo ważny proces w przypadku, gdy potrzebne jest określenie i ocena reputacji danego przedsiębiorstwa. Monitoringiem mediów zajmują się wyspecjalizowane firmy, a ich ilość obecnie szybko rośnie.

Niezbędne badania dla firm

Badania marketingowe przeprowadza się, aby zmniejszyć ryzyko podjęcia błędnych decyzji. Pomagają również zbadać szanse powodzenia jakiegoś pomysłu. Testy prowadzi się w różnym zakresie, i udzielają wiadomości zarządowi odnośnie wyników promocji lub reakcjach opinii publicznej co do jego reklamy.