Diagnostyka wpływania inwestycji na środowisko – na czym polega?

Diagnostyka wpływania na środowisko jest jednym z podstawowych narzędzi kierowania ochroną środowiska w procesach rozwoju, wpisującym się w zasadę unormowanego rozrostu. Procedura diagnostyki wpływania na otoczenie ma dostarczyć podejmującemu decyzję organowi administracji publicznej informacji, czy interferencja inwestycji w środowisko, pozostała zaplanowana w sposób optymalny i czy korzyści wynikające z jej osiągnięć rekompensują straty w środowisku, które przeważnie są nierealne do uniknięcia.

audyt dotyczący energii, ohsas 18001

W wielu przedsiębiorstwach, instytucjach, urzędach realizowane są audyty. Czasem mylone są z kontrolą. Jednak podstawowa różnica polega na tym, że kontrola ma potwierdzać popełnione niedociągnięcia i konkretnie wskazać osobę winną.
Wnioski pokontrolne stworzone są, aby przedstawić je w sądzie.