Czemu regulacje prawne względem ochrony roślinności czy przedmiotów są istotne? Jakie są ich przykłady?

Każde państwo działa w ramach całej masy przyjętych regulacji prawa, jakie w sposób bardzo dokładny opisują różne zasady. Są w nich zawarte najróżniejsze aspekty życia, które dotyczą nie tylko ludzi ale też rzeczy czy przyrody.
W związku z tym, że tak istotna jest troska o środowisko, w jakim żyjemy, to bardzo ważne są różne przepisy, jakie dotyczą będących pod ochroną gatunków roślin czy zwierząt.