Pula świadczeń pracowniczych a sprawa wyceny i księgowania rezerw

przez | 7 grudnia 2022
W księgowości bardzo istotnym zagadnieniem dotyczącym rezerw przygotowywanych w rachunkowości jest metoda ich wyceny. Podmioty gospodarcze opracowują rezerwy z różnych powodów, zwykle jako efekt wynikający z prawa.

Szacowanie wartości rezerw, przez wzgląd na ich niejasny charakter i towarzyszące im ryzyko, związane jest z przypuszczeniami, szacunkiem, określaniem prawdopodobieństwa, braniem pod uwagę wielu informacji bieżących i historycznych. Często do wyceny rezerw instrumenty muszą stosować zagmatwane formy wyceny bazujące na wielu założeniach. Od niedawna, bo od roku 2013, sprawa ma się tak, że system księgowania zmiany stanu rezerw na świadczenia pracownicze powiązany jest z tym, jak msr 19 uznaje określone świadczenie.

księgowy

Autor: Global Panorama
Źródło: http://www.flickr.com

Szalenie istotne jest to, aby aktuariusz oszacował, w jaką część zmiany stanu rezerw powinno się księgować (kliknij i sprawdź co dla Ciebie przygotowaliśmy) w inne całkowite dochody, a która część trafi w zyski i straty. Szalenie ważna jest właściwa wycena rezerw, zapewniająca prawdziwość danych opisywanych w sprawozdaniu finansowym, bowiem wartość rezerwy może mieć duży wpływ na obraz sytuacji majątkowej i finansowej podmiotu i jego końcowy wynik finansowy. Międzynarodowy standard rachunkowości, czyli msr 19 (dowiedz się więcej), definiuje formę wyceny rezerw na świadczenia pracownicze. Oprócz określenia, jaką metodą powinna być sporządzona wycena, wskazuje szereg wymaganych ujawnień, które powinien zawierać raport aktuarialny, który będzie sygnowany przez aktuariusza. Przede wszystkim ogromny nacisk położono na ustalenia pozycji bilansu otwarcia i bilansu zamknięcia, a mianowicie na konieczność określenia zmiany stanu określonych rezerw. Międzynarodowy Standard Rachunkowości nr 19 (czyli msr 19) zobowiązuje do ujawnienia istotnych założeń aktuarialnych, jakie mają wpływ na to, jaki wynik daje wycena aktuarialna.

Jak widać wycena rezerw jest to trudny do analizy temat i studiowanie tematu może sporo zająć. Niezwykle ważna jest tu postać aktuariusza, który musi być specjalistą w tej dziedzinie. Powinien być bardzo dobry w szacowaniu ryzyka i wartości bieżącej projektów finansowych, głównie długoterminowych czy obciążonych dużym ryzykiem. Przyjęło się, że praca aktuariusza związana jest z branżą ubezpieczeń i emerytur. Do jego celów zalicza się także wycena zobowiązań wobec klientów.