Jakie działania robi komornik? Jaka jest jego rola? Co trzeba wiedzieć na ten temat?

przez | 1 grudnia 2022
Podstawowym celem działań prowadzonych przez komornika jest wydobycie od dłużnika wierzytelności należnych wierzycielowi – są one odzyskiwane z majątku dłużnika. Trzeba przy tym mieć na uwadze to, iż do zadań komornika nie będzie należeć ocena zasadności długu. W kwestii wierzyciela, nie komornika, trzeba określenie, z czego egzekucja będzie odzyskiwana. zleceniodawca musi wtedy liczyć się z tym, że zdobędzie wiadomość o braku możliwości ściągnięcia długu. Co wówczas robić? Jak wyegzekwować dług?

Dług

Autor: Christian Schnettelker
Źródło: http://www.flickr.com
Przede wszystkim wierzyciel musi uświadomić sobie, że komornik działa na jego polecenie. Dlatego też należy sobie bardzo dokładnie uświadomić kwestię sformułowania wniosku egzekucyjnego, wypracować dobrą strategię jak ściągnąć dług. Jeżeli jako źródło egzekucji zostanie w nim zaznaczone np. wynagrodzenie dłużnika za pracę, w takim przypadku komornik będzie się zajmował egzekucją w takim właśnie terenie. Gdyby się okazało, że dłużnik nie jest pracownikiem w rozumieniu kodeksu pracy, zleceniodawca otrzyma informację o niemożliwości wyegzekwowania należności. Im zatem więcej wiadomości na temat stanu posiadania dłużnika posiada zleceniodawca, tym lepiej.

Jeśli czytasz o zawierającej intrygującą Ciebie treść nowej witrynie, to w pierwszej kolejności zweryfikuj info (http://www.magdalenagrzeskowiak.pl/prawo-rodzinne/rozwod-warszawa.html) dotyczące źródeł, z których pobiera ona dane.

Ponadto wierzyciel musi brać udział we wszystkich momentach postępowania egzekucyjnego – dzięki temu będzie wiedział co się stanie i może w dobrej chwili zareagować. Sprawdź co to windykacja długów od osób prywatnych.

Niejednokrotnie może zdarzyć się tak, że niemożliwość komornika może wyniknąć z faktu,że dłużnik oficjalnie nie będzie niczego posiadał. W tego typu chwilach w rachubę będą wchodzić dwie opcje: po pierwsze –zdołał przepisać majątek na członka rodziny, po drugie – czerpie przychody z nielegalnych źródeł. Należy więc przeprowadzić rozeznanie w tej kwestii.

Windykacja długów

Autor: Ttaaj
Źródło: http://www.flickr.com
Gdyby się mogło okazać, że dłużnik pozyskuje dochody z nie do końca legalnych źródeł, warto go informować, że sprawą tą zajmie się fiskus. Jeśli z kolei wyjdzie na jaw pierwsza z wymienionych powyżej opcji, upominający się o dług ma prawo do złożenia tzw. skargi pauliańskiej, której rezultatem może być zniwelowanie przepisywania majątku.

Poza tym wierzyciel może wnieść u komornika wniosek o poszukiwanie majątku dłużnika. W tym względzie komornicy okazują się zwykle skuteczniejsi niż w momencie działań tego typu robionych na własną rękę, gdyż posiadają dostęp do mnóstwa ułatwiających to narzędzi. Te i inne kwestie są dość zawiłe, bo pojawia się tu jeszcze przykładowo typu jak odzyskać pieniądze od dłużnika. Dobrze konsultować to ze specjalistami.