Co warto mieć na uwadze, pracując na etacie?

przez | 25 maja 2022
Rozpoczynając swoją pierwszą pracę, mamy niewielką wiedzę na temat praw, które przysługują pracownikowi. Powinno się poznać przynajmniej kilka z nich.

Podpisywanie umowy o pracę

Autor: Victor
Źródło: http://www.flickr.com
Z pewnością każda zatrudniona osoba spotkała się terminem nadgodzin. Zgodnie z kodeksem pracy osoby , które zatrudnione są na cały etat muszą dziennie przepracować osiem godzin. W niektórych przypadkach jednak ten czas pracy ulega wydłużeniu, w ten sposób wypracowywane są nadgodziny. Do obowiązków pracodawcy należy zrekompensowanie ponad wymiarowego czasu pracy. Pracodawca może za te nadprogramowe godziny poświęcone na pracę wypłacić wynagrodzenie, może też postanowić udzielić wolne za nadgodziny – sporo więcej zobaczysz na tej stronie.

Na chwilę obecną zdecydowana większość pracodawców decyduje się na wariant drugi. Wolne za nadgodziny jest po prost dla pracodawcy wyjściem bardziej korzystnym. Każdy pracownik za wykonywaną przez siebie pracę powinien otrzymywać wynagrodzenie. I w tym miejscu pojawiają się dwa pojęcia: płaca brutto i płaca netto. Jaka jest między nimi różnica? Otóż płaca (szczegółyo tym Balduin & Pfnür) brutto znacznie więcej zobaczysz na tej stronie obejmuje całe wynagrodzenie, które ustalił nam pracodawca, zanim będą od niego odliczone odprowadzane przez pracodawcę składki oraz podatki. Przedsiębiorcy mają prawo (więcej i więcej) do ZUS odliczenia – odkryj więcej tutaj. Wspomniane ZUS odliczenia pozwalają na odliczenie składek , które odprowadzane są do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych od podatku dochodowego.

Każdy pracownik na pewno chciałby wiedzieć, jaka liczba dni wolnych należy mu się za pracę ponad ustawowe osiem godzin dziennie. W trakcie jednego roku liczba godzin nadliczbowych nie może być większa niż sto pięćdziesiąt godzin. Jak dużo dni wolnych będzie przysługiwało pracownikowi uzależnione jest od tego, ile nadgodzin udało mu się przepracować. Za każdą przepracowaną nadgodzinę pracownik ma prawo do jednej godziny wolnego. Jeśli więc pracownik przepracował osiem godzin więcej przysługuje mu prawo do ośmiu wolnych godzin. Pracodawcy najczęściej przyznają pracownikom dni wolne za pracę w nadgodzinach, chociaż mogą za nie również wypłacić dodatkowe wynagrodzenie. To pierwsze rozwiązanie jest jednak dla nich korzystniejsze, dlatego korzystają z niego chętniej. Kodeks pracy pozostawia tutaj bowiem dowolność, pracodawca może, ale nie musi zapłacić za nadgodziny. Może przyznać pracownikowi wolne. I tak aktualnie postępuje znaczna część pracodawców. Faktem jest, że wielu pracowników preferowałoby jednak wynagrodzenie.