audyt dotyczący energii, ohsas 18001

przez | 14 grudnia 2022
W licznych firmach, instytucjach, urzędach przeprowadzane są audyty. Nieraz mylone są z kontrolą. Jednakże podstawowa różnica polega na tym, że kontrola ma potwierdzać popełnione zaniedbania i konkretnie wytypować osobę winną.
Wnioski pokontrolne sporządzone są, żeby przedstawić je w sądzie.

badania porównawcze

Autor: badania porównawcze
Źródło: www.tuv.com

Tymczasem audyt ma zapobiegać powstawaniu błędów. Polega na okresowym badaniu poprawności funkcjonowania firmy czy przebiegu procesu, nie poszukuje winnych powstałych niedociągnięć. Na zakończenie tworzone są wnioski, jakie mają sprzyjać ulepszeniu postępowania procesu wytwórczego.Przedmiot zużycia energii cieszy się coraz większym zainteresowaniem, nie tylko ze względu na zniwelowanie kosztów wytwórczości, ale dodatkowo ma spory wpływ na ochronę środowiska. Firmy myślące ekonomicznie mogą przeprowadzić u siebie audyt energetyczny.

Zainteresował Cię omawiany tekst? Jeżeli tak, to sprawdź też uwagi na temat (https://cliff-broker.pl/zabezpieczenie-roszczen-odpady-polisa/), gdyż one również tyczą się podobnej tematyki.

Jest to ocena i analiza aktualnego stanu nabywania energii. Ekspertyza może dotyczyć realizacji przedsięwzięć redukujących zużycie prądu. Audyt energetyczny może tyczyć się całokształtu energii tzn. ogrzewania, oświetlenia, procesów wytwórczych lub wybranych zagadnień np. audyt chłodzenia. Intencją audytu energetycznego jest określić ilość i strukturę eksploatowanej energii, zaproponowanie rozwiązań i zdefiniowanie ich opłacalności.

profesjonalny audyt energetyczny

Audytor winien wysunąć ofertę podjęcia inwestycji posiadającej na celu mądre zużycie energii. Jako osoba fachowa opiniuje, jakie przekształcenia są opłacalne a także jakie rozwiązania techniczne wprowadzić. Ostatnimi laty znaczący wpływ na bezpieczeństwo i higienę pracy w fabrykach mają normy charakteryzujące wymogi dotyczące struktur rozporządzania.

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo pracy struktur zarządzania wprowadzono normy OHSAS 18001 (–> systemy zarządzania ohsas 18001). Jest to ogólnie uznawany i cieszący się popularnością program zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Obserwując kraje zachodnie widać, że wdrożenie norm OHSAS 18001 przyczyniło się w dużej mierze do zminimalizowania liczby wypadków. W państwach,które poprawiły zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy wskaźniki wypadkowości mogą być nawet o 55% niższe od średnich wskaźników. Korzyści wynikające z wprowadzenia OHSAS18001 to większa świadomość pracowników i zaangażowanie w poprawę warunków pracy, wprowadzenie metod zapobiegania wypadkom powodującym utratę zdrowia lub nawet życia pracownika.