ZNAKI TOWAROWE I ICH OCHRONA

przez | 10 lipca 2021
Standardową formą znaku towarowego jest znak słowny lub znak słowno- graficzny. Są to takie dwie metody przeważnie stosowane. Aby były one jedynie i tylko nasze i żeby zupełnie nikt ich od nas nie odgapił powinno się je opatentować.

Ochrona znaku towarowego to wszelakiego rodzaju działania których zadaniem jest uniemożliwienie posługiwania się daną marką bez pozwolenia jego właściciela. Funkcją takiego znaku towarowego jest odróżnienie towaru lub usługi danego przedsiębiorstwa od towarów bądź też usług odmiennego przedsiębiorstwa. Powiększa on wartość rynkową i reputację danego przedsiębiorstwa.

prawo

Prócz tego jest symbolem szczególnym zwabiającym uwagę przypuszczalnych klientów. Aby zastrzec taki znak towarowy lub wzór przemysłowy należy go zarejestrować w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polski. Może to wykonać osoba fizyczna lub (patrz www.jwp.pl) prawna posiadająca swoją działalność gospodarczą. Ochrona znaku towarowego udzielana jest na 10 lat od daty zgłoszenia. Opłatę trzeba wnieść w terminie trzech miesięcy od dnia doręczenia decyzji.

Niezmiernie nam miło, że ten tekst zostawił po sobie pozytywne wrażenie. Pragniemy namówić Cię do kolejnej witryny – tam można zobaczyć tam zajmujące fakty.

Naturalnie po upływie dziesięciu lat może być ta ochrona przedłużona na następne okresy 10-letnie.

Wystarczy tylko złożyć następny wniosek. Takiego rodzaju patent zapewniają znakom towarowym odpowiednią ochronę. Znaki towarowe mogą występować między innymi w postaci słownej, czyli na przykład jakiś slogan reklamowy, graficznej na przykład logo czy rysunek lub dźwiękowej. Czasami niemniej jednak niełatwo jest uzyskać ochronę określonego znaku albowiem musi on posiadać zdolność odróżniającą. Też nieprosto jest otrzymać tego rodzaju zgodę wówczas, jeżeli konkurencja używa pokrewnej szaty graficznej, mimo iż wykorzystane słowa są w pełni kompletnie odmienne.