Wybór stosownego formularza

przez | 10 lipca 2021
Dobór właściwego blankietu do rozliczenia osobistych dochodów nie zawsze jest prostą kwestią. Niekiedy wystarczy nam jeden blankiet, a bywają wypadki, że prócz trzech kluczowych PIT-ów jesteśmy zmuszeni dostarczyć też parę załączników. Druk PIT 28 wypełniają podatnicy rozliczający działalność gospodarczą.

Ażeby móc rozliczać się za rok 2015 na druku PIT-28 należy do 21 stycznia powiadomić organ podatkowy o rozliczeniu się w formie ryczałtowej. W przypadku zapoczątkowania działalności gospodarczej, wolę rozliczania się ryczałtem ewidencjonowanym trzeba przedłożyć w dniu inauguracji działań i przed pozyskaniem pierwszego przychodu.

W wypadku wynajmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy, również umów o podobnym zakresie, zawiadomić nie dalej niż do 20 dnia miesiąca następnego po miesiącu, w którym pozyskało się dochód, o osiągnięciu przychodu – przeczytaj o opodatkowaniu.

Nie chcesz skończyć ciekawego zagadnienia na jednym artykule? Zatem namawiamy do następnych – kliknij w źródło przyczepki samochodowe lekkie i przenieś się na podobną stronę.

Jeśli osoba nie zrealizuje owych założeń, owocuje to utratą możliwości rozliczenia się ryczałtowo.

Rozliczając się ryczałtowo nie ma możliwości skorzystania z wszelkich udogodnień, które dostępne są przy obliczaniu na innych formularzach. Obywatel składający PIT-28 nie ma możliwości rozliczać się wspólnie z małżonkiem, ani jako osoba sama wychowująca potomka. Przypadają mu za to pozostałe ulgi, w tym ulga abolicyjna za dochody pozyskane za granicą.

rozliczanie PIT online

Autor: Eleleleven
Źródło: http://www.flickr.com

Zeznanie podatkowe o wielkości uzyskanego dochodu, wysokości poczynionych potrąceń i należnego ryczałtu od dochodów ewidencjonowanych powinni dostarczyć w czasie do 31 stycznia następnego roku.

Kliknij ten link archiwizacja łódź. Na stronie znajdziesz pożyteczne informacje na ten temat, omówione w naszymartykule.

Dowiedz się więcej o deklaracji PIT 28.

Przed rozpoczęciem zrealizowania pit a należałoby mieć na uwadze, że w wypadku, kiedy działalność opodatkowana w formie ryczałtu jest przez współmałżonków, to niezależnie od formy, w jakiej to się odbywa, roczne deklaracje PIT-28 wysyła każdy z małżonków osobno.

W przypadku, w którym płacący podatki stracił prawo do rozrachunków ryczałtowych, zmuszony jest do złożenia deklaracji PIT 36, dopełnionej o PIT28 za czas który poprzedza utratę takiego prawa.

Niezłożenie deklaracji w terminie traktowane jest jako uchybienie i podlega karze pieniężnej.