W jaki sposób zabezpieczyć własną własność intelektualną przed nieetycznymi działaniami firm konkurencyjnych?

przez | 10 lipca 2021
Obecnie sporo ludzi próbuje zdobyć pieniądze w nieuczciwy sposób. Obecnie często słyszy się o próbach podkradania koncepcji, wytwarzania identycznych rzeczy bądź bazowania na popularnej marce.

Z tego powodu zwalczanie nieuczciwej konkurencji z każdym rokiem przybiera na znaczeniu.

fotografia

Autor: http://sxc.hu
Źródło: http://sxc.hu

Należy przeto dbać o własne prawa autorskie ochrona powinna mieć swój początek już w trakcie przyjmowania swoich współpracowników. Niejednokrotnie słyszymy o przypadkach kradzieży koncepcji przez ludzi zatrudnionych w danej firmie. Starczy aparatem fotograficznym zrobić potrzebne fotografie, żeby wprowadzić na rynek wykradzione pomysły. Nie tylko wynalazki (zobacz wynalazek biotechnologiczny) są powielane. Własność intelektualna również jest przedmiotem kradzieży. Odnosi się do wytworów umysłu: wynalazków, utworów artystycznych i literackich i terminów, obrazów, symboli i fasonów stosowanych w biznesie. Obejmuje ona wytwory mające zastosowanie dla celów działalności gospodarczej, jak też dzieła będące elementem praw autorskich. Własność intelektualna obejmuje prawa autorskie ochrona winna więc odbyć się na drodze rejestracji. O nadanie patentu na wynalazek należy zwrócić się do odpowiedniego Urzędu Patentowego w danym kraju. Trzeba na miejscu sprawdzić, czy wynalazek, rzecznicy (polecamy odwiedź stronę) towarowy bądź wzór użytkowy spełnia kryteria uzyskania prawa wyłącznego. Po otrzymaniu takiego prawa otrzymuje się wyłączność używania zabezpieczonego patentem rozwiązania lub oznaczania przez określony okres.

dokumentacja patentowa

Autor: Intel Free Press
Źródło: http://www.flickr.com

Patent chroni przez 20 lat ale prawo ochronne na znak towarowy oraz wzór użytkowy zabezpiecza przez 10 lat z możliwością przedłużenia na kolejne lata. Niestety otrzymanie patentu jest związane z poniesieniem pewnych kosztów. Jednak jest to skuteczny sposób na zwalczanie nieuczciwej konkurencji. Mając zabezpieczony prawnie znak, logo lub inne koncepcje i produkty w każdej chwili da się wejść na drogę sądową oraz żądać zwrócenia wydatków poniesionych przez nieuczciwe działania.

Opłaca się przeto w idealny sposób zabezpieczać swoją własność intelektualną i przemysłową. Tylko w ten sposób efektywnie zniszczy się nieuczciwą działalność konkurencji.