Umowa franczyzowa jako długotrwały stosunek legislacyjny, zapewniający pewność współpracy

przez | 10 lipca 2021
Umowa franczyzy jest umową nieuregulowaną w Kodeksie Cywilnym. Strony modyfikują jej zawartość według własnego uznania, jednak z poszanowaniem przepisów i zasad współistnienia społecznego, oraz w taki sposób, ażeby jej treść, bądź zamysł nie sprzeciwiały się regułom umów KC. Umowa franczyzowa jest długookresowym stosunkiem ustawowym, zapewniającym pewność współpracy, a jej długość uzależniona jest od wielkości inwestycji.

franczyzobiorca

Autor: Martin Lewison
Źródło: http://www.flickr.com
Franczyzodawca ponosi niebezpieczeństwo związane z tym, że przekazuje franczyzobiorcy pełną swoją wiedzę i dojście do każdych tajników połączonych z prowadzeniem jego biznesu. Jest to podwalina funkcjonowania wszelkiego systemu franczyzowego (co powinna zawierać umowa franczyzowa). Nie można wobec tego zapomnieć o należytym zabezpieczeniu powierzania takich danych. Dlatego też w umowie franczyzowej bezwzględnie powinien odnaleźć się zapis powiadający o tym, że franczyzobiorca będzie wykorzystywał przekazane mu informacje wyłącznie do celów związanych z prowadzeniem jego działalności franczyzowej, także że będzie je przekazywał swoim pracownikom wyłącznie w odcinku niezbędnym do wykonywania powierzonych im zadań. Umowa franczyzowa winna być umową zawartą na czas wystarczający do osiągnięcia zwrotu z inwestycji. Konieczne jest zrobienie katalogu wyjątkowych powodów, dla których umowę będzie można rozwiązać przed upływem terminu, na jaki została zawarta. Przyczyną winny być wyłącznie wyjątkowo bezwzględne przewinienia.
Skala podatkowa to postać opodatkowania dochodów osób fizycznych (co powinna zawierać faktura http://efematic.pl/). Od większej części dochodów określonych w zarządzeniu o podatku dochodowym od osób fizycznych podatek (czytaj też odliczenia od podatku) opłaca się wg progresywnej skali podatkowej. Podatków nie płacą podatnicy, którzy zyskują niżej minimum egzystencji. Dopiero dochód zwiększający tę wartość ma prawo być opodatkowany.

faktura

Autor: VLCineaste
Źródło: http://www.flickr.com
Faktura to zaświadczenie w formie papierowej, lub w formie elektronicznej zawierający dane wymagane ustawą i przepisami wydanymi na jej podłożu. Każdy wystawiający musi mieć pojęcie co powinna zawierać faktura. Najistotniejsze dane to data i numer wystawienia, imiona i nazwiska, bądź nazwy podatnika i nabywcy towarów, cena przekazanych materiałów i jeszcze wiele innych wymienionych w formularzu (skala podatkowa).