Sektor gazu w naszej ojczyźnie

przez | 10 lipca 2021
Na rynku gazu ziemnego w Polsce można wyodrębnić następujące segmenty: eksploatacja gazu ziemnego oraz produkcja gazu skroplonego, magazynowanie, przesył, dystrybucja, obrót.

Działanie w obszarze hurtowego obrotu gazem (to znaczy sprzedaż gazu podmiotom

gaz

Autor: osseous
Źródło: http://www.flickr.com

używającym go w celu dalszej dystrybucji) była dotychczas zdominowana przez jeden z podmiotów. Obrót gazem ziemnym realizowany był tylko w ramach układów dwustronnych, a sprzedaż z pośrednictwem giełdy nie działała. Jednak w tym obszarze zachodzą ważne zmiany, których przewodnim celem jest zapewnienie nabywcom swobodnego dostawcy, a kluczowym motorem, regulacje Wspólnoty Europejskiej, dążącej do utworzenia jednolitego rynku energii. Od kilkunastu miesięcy kontynuowane są prace nad wdrożeniem w Polsce nowego modelu rynku gazu. Przedstawiono zmiany umożliwiające obrót gazem ziemnym poprzez dostęp do infrastruktury stron trzecich (między innymi giełda gazu). W dalszej kolejności zaplanowano między innymi stopniowe uwalnianie cen gazu spod regulacji, zaczynając od taryf dla najogromniejszych odbiorców. Działania powyższe wspierają realizację strategii rozwoju Grupy w obszarze handlu gazem sieciowym. Cząstką rynku gazu ziemnego jest rynek, na jakim obiektem handlu jest gaz w postaci skroplonej – LNG. Stan płynny uzyskuje się poprzez schłodzenie gazu do temperatury minus 163°C. Objętość gazu (kontrola szczelności instalacji gazowej) jest wówczas ponad sześćset razy mniejsza. Dzięki temu LNG można stosunkowo niedrogo przewozić w zbiornikach kriogenicznych, bez potrzeby budowania gazociągów. W Polsce rynek LNG rozwinął się jako alternatywa dla tradycyjnych metod dostarczania gazu. Znajduje również zastosowanie w miejscowościach, w których budowa gazociągu jest nieopłacalna bądź nierealna. W celu zapewnienia odbioru gazu poprzez klientów stawiane są specjalne stacje wyposażone w zbiorniki magazynujące paliwo gazowe w formie płynnej i zestaw parownic, jakich zadaniem jest zmiana stanu z ciekłego w lotny. Gaz po odparowaniu jest dostarczany przy pomocy przyłączy czy małej sieci dystrybucyjnej.

Jeśli zainteresowały Cię opisy w tym wpisie, to wejdź w poniższy link oraz czytaj tutaj więcej dodatkowych wiadomości.

Takie stacje mogą być dedykowane indywidualnym odbiorcom albo ich grupom . Szacuje się, że w 2013 r. na rynku LNG w Polsce zbyto łącznie około 40 mln m³ gazu ziemnego w normalnych warunkach.