Rodzaje badań związanych ze spawaniem. Dowiedz się i korzystaj!

przez | 10 lipca 2021
Spawanie jest obecnie jedną z najpopularniejszych metod łączenia ze sobą różnych powierzchni. W większości przypadków sposób ten stosowany jest do materiałów metalowych. Spawalnictwo jest całą dziedziną, posiadającą swoje metody i przyrządy.

spawanie metali

Autor: Paul Lindsey
Źródło: http://www.flickr.com

Dziedzina ta bardzo często znajduje wykorzystanie w budowlance, gdzie zazwyczaj jest konieczność łączenia razem metalowych elementów tworzących konstrukcję. Z tego powodu www.hmlnosewicz.pl/:spawanie jest czynnością wiążącą się ze sporą odpowiedzialnością, bowiem na takich połączeniach często oparta jest cała konstrukcja budynku. Z tego powodu spawanie objęte jest szeregiem norm, których powinno się zawsze przestrzegać. Normy te zobowiązują na przykład do wykonywania profesjonalnych badań spawanych powierzchni. Badania tego rodzaju dokonywane są na różnych poziomach – przed spawaniem, w czasie spawania i po. Bardzo istotne jest również badanie spawów po zakończeniu ich naprawy.

badania (zobacz badania marketingowe) polegające na obserwowaniu

Badania wizualne stanowią podstawową formę badań stosowanych w spawalnictwie. Jak sama ich nazwa podpowiada, badania takie opierają się na dokładnej obserwacji materiału w celu określenia jego wytrzymałości i poprawności stworzenia. W swojej najbardziej podstawowej postaci badania tego rodzaju prowadzone są za pomocą nieuzbrojonego oka, gdzie oczywiście koniecznym warunkiem jest jak najlepszy wzrok osoby przeprowadzającej badanie (zobacz: działania firmy) Dokonuje się tego również z wykorzystaniem przyrządów optycznych takich jak przykładowo różnorodne mikroskopy. Jednym z podstawowych warunków poprawnego przeprowadzania badań wizualnych jest zagwarantowanie właściwego oświetlenia we wnętrzu.

Inne badania

działania firmy

Autor: PEO ACWA
Źródło: http://www.flickr.com

Po badaniach wizualnych zazwyczaj następuje czas na badania penetracyjne. Badania tego rodzaju służą do odnajdywania ewentualnych szczelin i pęknięć w badanym materiale, co znajduje zastosowanie zazwyczaj przy spawaniu. Do takich badań konieczne są specjalistyczne przyrządy. Do szczelin w materiale wprowadzane są wielobarwne ciecze nazywane penetrantami. Następnie usuwa się nadmiar penetrantu z badanego materiału. Z wykorzystaniem specjalnego wywoływacza określa się ilość i kształt szczelin i pęknięć w materiale. Tą metodą można więc przykładowo ocenić, czy obecne szczeliny nie stanowią zagrożenia dla całości konstrukcji.