Prowadzenie własnej firmy to nie tylko wydatki, z czasem przyjdzie czas na wypracowanie dochodów

przez | 10 lipca 2021
Pomysł na własny biznes to nie tylko odnalezienie tzw. niszy, to także stworzenie metodologii wejścia na rynek i umiejętność późniejszego działania. Przed zamiarem otworzenia własnej firmy, trzeba sobie odpowiedzieć na kilka pytań, m.in.: jakie trzeba będzie ponosić wydatki firmowe i jak je należy rozliczać? Składki ZUS przedsiębiorcy, którzy rozpoczynają działalność na własny rachunek mogą odprowadzać na zasadach preferencyjnych.

Przedsiębiorcy otrzymują mogą korzystać z tego przywileju przez 2 lata, płacąc w tym czasie składki na ubezpieczenia społeczne – emerytalne, rentowe, chorobowe o kilkaset złotych mniejsze niż płatnik, który działa na rynku dłużej.

Sprawdź szybko ten świetny serwis (http://www.aquablendpolska.com/produkt/wozek-do-pojenia-cielat-taksowka-mleczna/) – on na pewno również Cię zainteresuje, ponieważ znajdziesz tam inne tego typu informacje na temat przedstawianej tematyki.

W okresie tych pierwszych uprzywilejowanych 24 miesięcy, przedsiębiorcy nie płacą także składki na Fundusz Pracy. Natomiast składka zdrowotna jest dla wszystkich taka sama – dla nikogo nie ma żadnych ulg. Czytaj .

Pieniądze

Autor: OTA Photos
Źródło: http://www.flickr.com

Zazwyczaj, nie od razu właściciele nowo utworzonych firm, chcą zatrudniać pracowników. Na ogół, z początkiem działalności wystarczają własne ręce do pracy. Ale z czasem okazuje się, że to nie wystarcza. Im szybciej firma zwiększa obszar działalności, lokuje kapitał w inwestycje i przybywa jej spraw do załatwienia, tym prędzej kiełkuje inicjatywa zatrudnienia pracownika a nawet parę osób.

Dodatkowa osoba w firmie to określone koszty. Do podstawowych wydatków związanych z przyjęciem do pracy dodatkowych osób, z którymi muszą liczyć się właściciele firm, zaliczyć trzeba głównie wypłaty wynagrodzeń dla zatrudnionych. Zasada jest taka, że składki ZUS pracodawcy potrącają z wynagrodzenia, mniej więcej po połowie. Jedną część należnych ZUS-owi składek – w tym na przyszłą emeryturę, płaci pracownik ze swojego wynagrodzenia a druga połowa obciąża kasę pracodawcy.

Pracodawca, jako zobowiązany do odprowadzania składek ZUS, jest obciążony składkami emerytalnymi, rentowymi i wypadkowymi, składkami na Fundusz Pracy oraz składkami na Gwarantowany Fundusz Świadczeń Pracowniczych. Generalnie obowiązuje jedna główna norma (zobacz normy czasu pracy) – że koszty działalności gospodarczej, są to każde wydatki, które ponoszone są w związku z jej funkcjonowaniem. Wydatki mają służyć uzyskaniu dochodów. Nie znaczy to wcale, że gdy właściciel firmy nie osiągnie przychodu, a będzie miał np. stratę, to wydatków, które poniesie z myślą o zarobku, nie będzie mógł potraktować jako firmowy koszt.

Bardzo często jest właśnie tak, że na wyniki pewnych działań trzeba poczekać, początkowo ponosząc wydatki, które mają przynieść owoce w przyszłości. Na nakłady w związku z wykonywaniem działalności gospodarczej, składają się zakupy surowców, maszyn, usług koniecznych do wykonywania działalności gospodarczej, pensje dla zatrudnionych w firmie osób, opłaty za energię elektryczną i wiele innych wydatków koniecznych do osiągnięcia zarobków.