Opodatkowanie kartą fiskalną a zatrudnienie fachowców na umowę cywilnoprawną. Jakich rzeczy wciąż nie wiemy?

przez | 10 lipca 2021
Karta podatkowa jest najprostszą postacią opodatkowania. Podatnicy używający niej posiadają wiele przywilejów i uproszczeń, ale też ograniczeń. Nie muszą dla przykładu prowadzić ksiąg skarbowych, ani składać jednorocznego zeznania o dochodach, co jest zdecydowanym plusem. Jednakowoż, z drugiej strony kluczową barierą przy opodatkowaniu kartą są ograniczenia w rzeczy zatrudniania pracowników.

Podatnicy rozliczający się na normach karty podatkowej nie mogą przyjmować do pracy pracowników na kanwie umów cywilnoprawnych – czyli umów (zobacz https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-umowa-o-wspolpracy-wzor-z-omowieniem) o dzieło a także umów zlecenie. Zatrudnienie pracownika na podstawie takiej umowy będzie skutkowało utratą przyzwoleń do korzystania z tej formy opodatkowania. Pojedynczą dopuszczalną kondycją zatrudnienia w sytuacji karty podatkowej jest umowa o pracę. Dodatkowo obowiązuje tu tzw. zakres zatrudnienia. Oznacza to, że ilość pracowników którą może przyjąć do pracy podatnik rozliczający się kartą podatkową, jest okrojona. Limit ten wynosi 5 osób, a w określonych rodzajach aktywności zmniejszony jest do ludzi 3. Więcej na

banknot 50 zł

Autor: Karl Baron
Źródło: http://www.flickr.com

Do powyższego zakresu wlicza się wyłącznie pracowników zaangażowanych w celu świadczenia przedmiotowych usług. Umowa zlecenia pierwszorzędnie kojarzona jest z umową między pracodawcą a pracownikiem (zobacz https://poradnikpracownika.pl/-pytania-i-odpowiedzi-na-rozmowie-kwalifikacyjnej-ktore-warto-znac). Jednakże z umową zlecenia mamy do czynienia w podobny sposób, jeśli zawieramy umowę ze szkołą językową, z uczelnią wyższą czy też z operatorem telewizorni kablowej. W której sytuacji można ją unieważnić? Jest możliwość unilateralnego rozwiązania stosunku prawnego przez wypowiedzenie umowy zlecenia. O ile dokonuje tego zleceniodawca, czyli odbiorca, jego zadaniem jest zwrócenie zleceniobiorcy, czyli przedsiębiorcy, wydatków, które on dokonał aż do dnia rozwiązania oraz część wynagrodzenia odpowiadającą jego istniejącym czynnościom. Jeśli jednak anulowanie nastąpi bez istotnego powodu przedsiębiorca ma życzenie kompensacyjne do konsumenta.

Wypada zwrócić wzmiankę na stopień ważności powodu anulowania umowy zlecenia. Jak już napomykano powyżej mogą to być zarówno przesłanki o zakresie bezstronnym (np. przemiany w pozycji gospodarczej, zmiany na rynku, zmiany w prawie) tudzież bardziej indywidualne (zmiana sytuacji życiowej albo ekonomicznej strony). Czytaj też