Kiedy ktoś nam musi oddać pieniądze to mamy ogromny problem. Jak w takim przypadku działać? Co można zdziałać?

przez | 10 lipca 2021
Nie płacone w terminie płatności faktur przez złych dłużników są dość dużym problemem dla mnóstwa firm w naszym państwie. Szacuje się, że zatory płatnicze mogą zmienić diametralnie sytuację finansową 25% firm w Polsce. W najgorszym położeniu mogły odnaleźć się mniejsze i średnie firmy, które nie mają wystarczającego kapitału, żeby w obliczu ogromnych wierzytelności od dłużników, móc prowadzić swoją działalność.

Dług

Autor: Ttaaj
Źródło: http://www.flickr.com
Jedynym sposobem na utrzymanie się pozostaje możliwość ubiegania się o zwrot swoich należności, jak więc może wyglądać ściąganie długów? Proces windykowania kosztów nie jest jednak łatwy do przeprowadzenia samodzielnie, dlatego też zaleca się wynajęcie wyspecjalizowanej firmy windykacyjnej, mającej swoje sposoby na wyegzekwowanie zaległych płatności od partnerów firmy. W tego typu sytuacji odzyskiwanie długów staje się realne. Takie przedsiębiorstwa wiedzą jak to się robi, znają niezbędne pojęcia rodzaju jak sprzedać dług osoby prywatnej.

Termin windykacja odnoszący się do rodzimego prawa definiowany jest jako zbiór czynności prawnych, faktycznych i procesowych, których głównym priorytetem jest doprowadzeni zadłużonego do wykonania zaległego zobowiązania wobec zleceniodawcy. Oddzielnym pojęciem jest pilnowanie płatności, czyli usługa która po na zwracaniu uwagi klientom przed, lub po terminie płatności o konieczności zapłaty. Mogą to być np.

Zapewne przyda Ci się aktualna wiadomość (https://kancelariapodgorska.pl/mecenas-olawa/). Zatem wejdź w ów link oraz ciesz się wpisem, który z radością dla Ciebie przygotowaliśmy.

SMSy, maile czy faksy z krótką informacją. Pierwszym krokiem do rozpoczęcia procesu windykacji, jest zrobienie zobowiązania, które jest przeterminowane. Potem, windykator rozpoczyna postępowanie polubowne, ubiegając się od dłużnika zwrotu należnej sumy wierzycielowi.

Ten etap można wykonać w oparciu o przesyłanie do dłużnika monitów. Jeśli dłużnik będzie pragnąć spłacić swoje zobowiązania, podpisze ugodę i określi, jak spłaci własne zadłużenie. Jeżeli postępowanie łagodzące nie zapewni wyczekiwanych rezultatów, wszczynane jest postępowanie ( adwokat-wroclaw.com.pl/postepowanie-w-sprawach-gospodarczych ) sądowe, kończące się zdobyciem tytułu egzekucyjnego zezwalającego na uruchomienie postępowania klauzulowego.

Celem tego ostatniego jest odzyskanie klauzuli wykonalności wyroku lub orzeczenia sądu. Na koniec, windykacja obejmuje postępowanie egzekucyjne, w którym główną rolę odgrywa komornik, który dokonuje egzekucji długu.