Dzierżenie patentu na własny wynalazek to kwestia kluczowa, która zapewnia ochronę własności intelektualnej i barierę dla nieuczciwej konkurencji

przez | 10 lipca 2021
W przypadku kiedy chce się nie dopuścić do poróżnień w ówczesnej gospodarce, patent jest niezwykle ważną możliwością zabezpieczenia. Najnowsze formy rozwijania się wsparte są na prawdę często na innowacyjności i geniuszu. Często może to być kopiowane i rozpowszechniane bez zgody pomysłodawcy. Co robić w takiej sytuacji, aby ochronić swoje idee i nie pozwolić na to, aby nieuczciwa konkurencja naruszała nasze dobra?

Dokumenty spięte klipsem

Autor: http://www.freeimages.com
Źródło: http://www.freeimages.com
Prostą i najszybszą odpowiedzią jest zakupienie patentu. Jest to prawo do wyłącznego wykorzystywania swojego wynalazku przez pewien, nakreślony przez umowę czas. Jeżeli inne osoby wyrażą chęć wykorzystania opatentowanego przedmiotu, muszą dostać pozwolenie osoby uprawnionej. Jest też inny rodzaj umowy – mianowicie przeniesienie praw autorskich. Po jej podpisaniu pierwotny pomysłodawca traci wszystkie określone w niej prawa majątkowe i nie ma możliwości już w ogóle ich używać. Przeniesienie praw autorskich wiąże się z tym, że wyłączną osobą uprawioną do mienia staje się nabywca, gdyż praktycznie takiego typu dokumenty mają charakter nieodwołalny. Jednak mimo wszystko trzeba mieć świadomość kto ma możliwość przyznać nam patent na dane mienie.

Należytą odpowiedzią jest biuro patentowe gdańsk. Posiada ono w swoich szeregach adwokata (zobacz przeniesiony tutaj) patentowych jak również wielu innych pracowników. Cała kadra to wspaniale wykształceni fachowcy z praktyką i uprawnieniami biegłych sądowych. Działają oni w obszarze spraw powiązanych z chronieniem własności intelektualnej i przemysłowej. Biuro patentowe gdańsk prowadzi sprawy za zgodą kontrahentów przed Urzędem Patentowym RP, sądami, oraz innymi organami. Pomaga dostać i zatrzymać w mocy patentowej wynalazki, wzory przemysłowe i użytkowe, znaki towarowe i oznaczenia geograficzne. Doradza także w sprawach umów licencyjnych racie (zobacz strona tutaj) przeniesienia praw autorskich.

Powinno się wiedzieć, że pojęcie własności przemysłowej i posiadania patentu ma za zadanie niszczenie takiego zjawiska jak nieuczciwa konkurencja . Można ją przyuważyć szczególnie poprzez wprowadzające w błąd znaczenia usług i produktów, naśladownictwo towarów i wynalazków, nieuczciwa lub zakazana reklama a także nieprawdziwe znaczenie pochodzenia towarów i pomawianie lub nieuczciwe zachwalanie.