Dla każdego producenta rozmaitego typu produktów, ważne jest aby odróżniać się od innych, co gwarantują znaki towarowe

przez | 10 lipca 2021
Współcześnie konkurencja pomiędzy rozmaitymi firmami jest czymś zupełnie oczywistym. Istnienie konkurencji trzeba uznać za zjawisko użyteczne, aczkolwiek pod warunkiem, iż występuje ona w odpowiedniej formie. Nie powinny więc dotyczyć jej takie przypadki, gdy staje się ona nieuczciwa, dochodzi do oszustw czy różnego rodzaju nadużyć. Istnieje cały szereg rozwiązań legislacyjnych, jakie mają na celu chronienie interesów uczestników obrotu gospodarczego.

firmowe ulotki

Autor: Menno van der Horst
Źródło: http://www.flickr.com

Jednym z instrumentów, które mają na celu zabezpieczanie wspomnianych przywilejów, w tym przypadku dotyczących unikalności produktów, są znaki towarowe. Przy opisywaniu wymienionego wyżej zagadnienia, po pierwsze należy udzielić odpowiedzi na pytanie, co oznacza sformułowanie ochrony (polecamy więcej na stronie) towarowy? Jest to zatem ochraniany prawnie, niepowtarzalny element, jaki ma na celu odróżnienie jakiegoś produktu od pozostałych istniejących na rynku. Może on posiadać różnoraką postać, nieograniczającą się jedynie do form graficznych.

Słowo, ilustracja, kompozycja kolorystyczna, a nawet melodyjka – te wszystkie formy może przybrać znak towarowy. Urząd patentowy zajmuje się rejestracją znaków towarowych i patentów na terenie Polski, oczywiście pod warunkiem, iż zgłaszany prawa (polecamy więcej na stronie) spełni konieczne wymogi, ponieważ, jak wspomniano już poprzednio, celem istnienia opisywanych znaków jest odróżnianie się firm od siebie wzajemnie, czy inaczej mówiąc ochrona przed pomyłkami czy zamierzonymi kłamstwami, jakie mogłyby wprowadzić kupującego w błąd co do pochodzenia i jakości towarów.

Szczególnie trudno byłoby w tym przypadku stosować rozwiązania legislacyjne, jakie nie zostawiałyby miejsca na odrębną interpretację poszczególnych przypadków. Szczegółowe zagłębianie się w kwestie legislacyjne dotyczące znaków towarowych trzeba raczej pozostawić ekspertom, między innymi z powodu tego, iż naprawdę dokładna znajomość prawa autorskiego jest konieczna, aby zrozumieć niektóre zagadnienia z tego zakresu.

badania marketingowe w firmie

Autor: TedsBlog
Źródło: http://www.flickr.com

Warto jednakże wiedzieć ogólnie o tym, jakie warunki muszą być zrealizowane, aby możliwa była rejestracja znaków towarowych. Jak wspomniano już wcześniej, rejestracją zajmuje się Urząd Patentowy. Znak musi być jak najbardziej zgodny z wymogami odnośnie oznakowań geograficznych i nie ingerować w prawa osób trzecich.