Jak rozwikłać kłopot ze starym nienadającym się do użytku samochodem?

Człowiek w własny życiu posiada bardzo dużo praw. Jedne są to prawa niezbywalne, które człowiek ma od urodzenia aż do śmierci. Są jednakże także takie prawa, które jednostka nabywa po osiągnięciu określonego wymaganego wieku. Jednym z takich praw jest możliwość zdobycia prawa do kierowania pojazdami mechanicznymi, o które można się ubiegać dopiero po uzyskaniu pełnoletności czyli po ukończeniu osiemnastego roku życia.