Specyfika szkoleń o tematyce bezpieczeństwa i higieny pracy

Z kwestiami wiążącymi się z BHP jest do czynienia w dużej liczbie sytuacji. Są to przede wszystkim przypadki wiążące się z pracą zawodową, ale również przykładowo ze studiami. W miejscach, gdzie się pracuje, bezpieczeństwo i higiena pracy zajmują niezwykle istotne miejsce.

Continue reading “Specyfika szkoleń o tematyce bezpieczeństwa i higieny pracy” »

Najczęściej spotykane zabezpieczenia w różnego rodzaju firmach na wypadek ryzyka inwestycji

Prowadzenie każdej firmy będzie się wiązać z pewnym ryzykiem. Jeśli ktoś otwiera własną firmę, zaczyna ją rozkręcać i wkłada w to pożyczone albo swoje, to ryzykuje tym, że jeżeli mu się coś stanie, to wszystko straci. Im firma będzie większa i zatrudnia większą ilość ludzi, to ryzyko jest większe, dlatego też w większych firmach konieczne są pewne działania aby zminimalizować niektóre zagrożenia.

Continue reading “Najczęściej spotykane zabezpieczenia w różnego rodzaju firmach na wypadek ryzyka inwestycji” »

Porządne zabezpieczenia i uszczelnianie

Stosowne zabezpieczenia i uszczelnienia są sprawą niezwykle istotną w każdej dziedzinie. Nieprawidłowo dobrane materiały, nieprzystosowane do odpowiednich uszczelnień potrafią nie tylko nie zrealizować swojej roli, ale wprost stać się źródłem niebezpieczeństwa. O tym, jak ważne jest prawidłowe uszczelnienie pieców, czy kanałów kominowych wie pewnie każdy. Wydobywający się przez przepusty dym i toksyczne gazy powstałe w wyniku palenia, potrafią być zagrożeniem dla zdrowia, albo nawet życia.

Continue reading “Porządne zabezpieczenia i uszczelnianie” »

Internet – korzyści, ale i zagrożenie. Co trzeba pochwalić, a przed czym powinniśmy przestrzec?

O sieci internetowej, rozwoju nowych technologii czy nowych mediach zazwyczaj mówi się w sposób dwuznaczny. Są osoby, które nie mogą żyć bez takich mediów, przeważnie to osobą młodsze, lecz nie tylko, po drugiej zaś stronie są ludzie, dla jakich taka forma spędzania czasu jest obca. Jak nietrudno odgadnąć wśród tych osób są osoby starsze. Nie mieli oni nigdy kontaktu z internetem i komputerami, więc krytykują to zjawisko całkowicie. To oczywiście bezsensowne podejście, tak samo jak bezsensownie jest uzależniać się od internetu, co robią młodzi ludzie. Jaki jest więc zloty środek?

Continue reading “Internet – korzyści, ale i zagrożenie. Co trzeba pochwalić, a przed czym powinniśmy przestrzec?” »