Tłumacz języka angielskiego- profesja z przyszłością

Kiedy jesteśmy u progu dorosłości zdecydowanie za rzadko rozmyślamy nad swoim przyszłym życiem. Może to być, niestety, przyczyna wielu klęsk i potknięć, kiedy dowiadujemy się, że po kilku latach studiów, nie ma w tym kraju pracy dla ludzi z naszym wykształceniem. Możemy rzecz jasna zrzucać całą winę na zły los i krótkowzroczność wybrańców narodu, zasiadających w sejmie, którzy nie potrafią stworzyć nam normalnych warunków do życia. Ale jeżeli głębiej się nad tym zastanowimy, to na pewno dojdziemy do wniosku, że byliśmy w stanie inaczej pokierować naszym losem.

Kim jest aktuariusz? Charakterystyka zawodu.

Aktuariusz jest profesjonalistą z dziedziny obliczania ryzyka i wartości bieżącej projektów finansowych, szczególnie długoterminowych lub posiadających ryzykiem. Z reguły profesja aktuariusza wiąże się z branżą ubezpieczeń, reasekuracji oraz planów emerytalnych. W naszej ojczyźnie, aby być wpisanym do rejestru aktuariuszy, wymagane są (oprócz złożenia z pozytywnym wynikiem egzaminów aktuarialnych przy Komisji Nadzoru Finansowego): wyższe wykształcenie, oświadczenie o niekaralności co do przestępstw przeciwko wiarygodności dokumentów i obrotowi gospodarczemu (wyciąg z KRK) oraz poświadczony roczny staż pod opieką aktuariusza.