Własność teoretyczna, znaczek handlowy

Pojęcie własność intelektualna jest pojęciem niezwykle szerokim, odnoszącym się do wielorakich dziedzin twórczej działalności człowieka. Własność intelektualna może być zauważana w wielu płaszczyznach, przez pryzmat ustawodawstwa, lub stosunków ekonomicznych. Są to dwie zasadnicze wersje, które definiują i motywują potrzebę zabezpieczenia własności intelektualnej.