Termin własność intelektualna jest pojęciem bardzo szerokim, odnoszącym się do różnych dziedzin pomysłowej działalności człowieka. Własność intelektualna może być spostrzeżona w wielu płaszczyznach, poprzez pryzmat prawodawstwa, albo stosunków ekonomicznych. Są to dwie podstawowe odmiany, które określają i uzasadniają potrzebę zabezpieczenia własności intelektualnej.

Samo zrozumienie własność intelektualna generalnie powinniśmy zdefiniować jako wytwór człowieczego umysłu, mający profil niematerialny. To ze względu na zakres tej właściwości konieczna jest jej ochrona.Jednym z trzech podstawowych części własności intelektualnej jest prawo (zobacz istotnie pod tym adresem www.winski.pl) autorskie, którego postawę prawną stanowi regulacja o prawie autorskim. Prawo autorskie JWP planuje dwa typy uprawnień do utworu: prawa własne niezbywalne, oraz prawa majątkowe zbywalne. Własność intelektualna JWP zabezpieczana prawem autorskim, w przeciwieństwie do własności przemysłowej, nie musi być nigdzie sygnalizowana, obowiązuje ona od chwili stworzenia i ustalenia utworu i trwa w Polsce aż do 70 lat po śmierci artysty.

Porady prawne

Źródło: prawo.legeo.pl

Znaki towarowe służą w dużej mierze rozróżnieniu produktów jednego przedsiębiorstwa od produktów drugiego, które jest przedstawione w sposób graficzny. Do znaków towarowych kwalifikuje się szczególnie wyraz, kształt, motyw zdobniczy, mieszankę kolorystyczną, formę przestrzenną, oraz melodie i inne znaki (szerzej tutaj: http://www.bhp-online.com/tablice-i-piktogramy-c1160) dźwiękowe. Prawo ochronne na znak towarowy przypisywane jest na okres 10 lat i może pozostać wydłużone w nieskończoność, co niewykonalne jest w sytuacji wynalazku, wzoru użytkowego i projektu seryjnego.

W najwyższym stopniu na ochronie znaku towarowego korzystają przedsiębiorstwa. Urząd Patentowy jest centralnym organem administracji rządowej, odbiera i testuje zgłoszenia dotyczące znaków towarowych, orzeka w kwestiach udostępniania praw ochronnych, oraz prowadzi rejestr znaków towarowych. Na znaki towarowe udzielane są prawa ochronne.
Urząd Patentowy wydaje decyzje o użyczeniu, lub o odmowie udzielenia prawa ochronnego po sfinalizowaniu badań wyznaczonych ustawą ,również postanowieniem.