Na czym polega rozporządzanie posiadłościami oraz kto zdoła pełnić pracę w tej branży

Rozporządzanie nieruchomościami jest to pewna działalność zawodowa, w jakiej wykonuje się zlecone przez właściciela posiadłości zadania, takie jak przykładowo doświadczone doradztwo w związku z zarządzaniem nieruchomością, monitorowanie oraz prowadzenie obsługi nieruchomości albo planowanie zadań i ich osiągnięcie w związku z zachowaniem nieruchomości w nadzwyczaj stosownym stanie bądź zaplanowanie jej rozwoju.