Wiadomości na temat praw autorskich niejednokrotnie są konieczne zarówno w życiu zawodowym, jak i w życiu prywatnym

Zaczynając rozważania na temat praw autorskich, w pierwszej kolejności koniecznym jest postawić sobie pytanie, co to są prawa autorskie? Z wyrażeniem takim stykamy się niejednokrotnie, nie zawsze natomiast dobrze wiemy, co ono znaczy. Przede wszystkim trzeba mieć na uwadze iż jest to pojęcie prawnicze, jak zawsze więc w powyższym wypadku należy go rozumieć nieco specyficznie, czyli zgodnie z literą prawa. Oznaczają one więc ogół praw, jakie należą się autorowi danego dzieła.