Narzędzia kierowania firmą, które bardzo pomagają

BI to przekształcanie danych w informacje, z kolei danych w wiedzę, która ma na celu optymalizację procesów biznesowych. Rozwiązania business intelligence pozwalają na wydobycie w dowolnej chwili niezbędnych informacji. Środowiska analityczne przechowują jak też łączą dane z różnych źródeł, przetwarzają je w przystępny oraz zrozumiały sposób po czym udostępniają odbiorcom. Korzyści uzyskiwane dzięki wdrożeniu tego rozwiązania : zintegrowana informacja, zwiększenie zysków, niższe koszty, optymalizacja działań.