Najważniejsze informacje o wykorzystaniu w praktyce baz danych, jak obsługują one wprowadzone informacje.

W dzisiejszych czasach większość użytkowych aplikacji opiera się na systemach bazodanowych, analogicznie sytuacja będzie wyglądać z różnymi serwisami internetowymi. Jest to obecnie najskuteczniejszy sposób gromadzenia informacji w różnym formacje, ostatnie kilkanaście lat to dynamiczny rozwój techniki bazodanowej i pojawienie się wielu ciekawych rozwiązań.