Czy w istocie outsourcing bardzo się może opłacić?

Sporo się mówi, że akurat koszty pracy są u nas nieduże. Być może norweskim bądź niemieckim firmom faktycznie zatrudnianie Polaków bardzo się może opłacić, jest tak jakby sporą oszczędnością.
Jednakże już jeżeli w rachubę akurat wchodzi najzwyklejszy polski przedsiębiorca, jest o wiele trudniej. W szczególności, że różnica pomiędzy netto, a brutto jest znaczna. Trzeba także nadmienić, iż wydatki związane z amortyzacją pracownika również są wielkim wydatkiem, no zależy dla kogo.