Rodzaje Internetu, problemy z komputerem czy faktura o paragonu – znaki współczesności, które powstały na skutek postępu technologicznego.

Rozwój techniczny w zdecydowany sposób wpłynął na postęp całych społeczeństw. Dzięki niemu rozwinęła się gospodarka, ekonomia i przemysł. W ważny sposób wpłynął także na życie jednostek oraz ich funkcjonowanie. W dosyć widoczny sposób uproszczono i usprawniono wiele prac oraz działań, jakie ludzie wykonywali i wykonują zarówno w domu jak i w pracy.