Kapitał początkowy jako baza wyznaczenia emerytury – zobacz co dobrze wiedzieć

Kapitał początkowy szacowany jest każdej osobie na dzień 1 stycznia 1999 r., bez względu na to, kiedy będzie przekazany do ZUS wniosek razem z zaświadczeniami o jego ustalenie i kiedy pozostanie wydana decyzja ustalająca jego wielkość. Bazę wyznaczenia emerytury, ustalanej według najnowszych, ustalonych reguł, stanowi ogół kwot zwaloryzowanego kapitału początkowego i zwaloryzowanych składek na ubezpieczenie emerytalne.

Programy lojalnościowe jako przywiązanie klientów – sprawdź, jak takie systemy powinno się tworzyć

Marketing relacji to metoda komunikowania się przedsiębiorstwa z jakimkolwiek indywidualnym klientem. Problematykę komunikatu ma możliwość stanowić zestaw towarów i usług świadczonych przez daną jednostkę. Celem, dla którego podejmowany jest marketing relacji jest stały, nieprzerwany postęp długoterminowej relacji pomiędzy nabywcą z pożytkiem dla obu stron. Marketing relacji komponuje nienamacalną więź, która przekłada się na osiągnięcie rzeczywistych profitów przez firmę.