W dzisiejszych czasach w różnorodnych dziedzinach życia widać obecność nowych technologii

W dzisiejszych czasach w bardzo wielu dziedzinach życia można zauważyć obecność nowoczesnych technologii. Dotyczy to w szczególności komputerów i Internetu. Widać to dobrze na przykładzie urzędów i innych instytucji publicznych, które obecnie w większości przypadków są już skomputeryzowane. Powszechna komputeryzacja zahaczyła także o bankowość. Jednym z pierwszych przejawów tego zjawiska było wprowadzenie bankomatów, przyrządów skomputeryzowanych wykorzystywanych do szybkiego wyjmowania środków z konta.