Spółki ochroniarskie mające swą siedzibę w Łodzi jako potencjalne miejsce pracy dla kobiet bezrobotnych

Aktualna sytuacja na rynku pracy wymaga od osób bezrobotnych nade wszystko elastyczności. Jak wypowiadają się eksperci, jeśli konkretna kobieta nie może znaleźć pracy w wyuczonym zawodzie, to winna jak najprędzej się przekwalifikować. W przeciwnym przypadku będzie skazana na długotrwałe bezrobocie, a posiadane przez nią kwalifikacje po prosto z biegiem lat się zdezaktualizują.