Najważniejsze informacje o wykorzystaniu w praktyce baz danych, jak obsługują one wprowadzone informacje.

W dzisiejszych czasach zdecydowana większość użytkowych aplikacji jest oparta na bazach danych, podobnie sytuacja będzie wyglądać z różnymi serwisami internetowymi. Jest to na dzień dzisiejszy najskuteczniejszy sposób przechowywania informacji w różnym formacje, ostatnie kilkanaście lat to dynamiczny rozwój techniki bazodanowej i wymyślenie wielu interesujących rozwiązań.