BI to zamienianie danych w informacje, zaś danych w wiedzę, mającą na celu optymalizację procesów w biznesie. Rozwiązania business intelligence umożliwiają wydobycie w każdej chwili nieodzownych danych. Środowiska analityczne składują a także integrują dane z różnych źródeł, przetwarzają je w przystępny oraz zrozumiały sposób oraz udostępniają użytkownikom. Zyski uzyskiwane dzięki wdrożeniu tego rozwiązania : szybkie udostępnianie danych, wzrost przychodów, niższe koszty, optymalizacja działań.

Praca przy komputerze

Autor: AlphaLab Startup Accelerator
Źródło: http://www.flickr.com

Zastosowanie systemu business intelligence umożliwia osiągniecie przewagi strategicznej nad konkurencją. Proces wdrażania składa się z następujących składników: wykonanie ekspertyzy biznesowej oraz technologicznej, sporządzenie projektu hurtowni informacji jak też systemu analitycznego, dostarczenie narzędzi informatycznych jak też sprzętu, konfiguracja, wdrożenie pilotażowe.

O korzyściach wypływających z zastosowania rozwiązań business intelligence, przedsiębiorcy mówią sami. Zwykle wymieniane bywają takie czynniki jak zwiększenie rentowności, redukcja kosztów działalności, usprawnienia organizacyjne, rozszerzanie rynków zbytu, poprawa jakości produkcji. Wydaje się więc, że stosowanie controllingu jest niezbędnym elementem do osiągnięcia sukcesu w biznesie.

Narzędzia te umożliwiają zaplanowanie oraz analizowanie otrzymanych rezultatów w wielopoziomowych układach podmiotowym, przedmiotowym oraz rodzajowym kosztów, jakie wspomaga podjęcie decyzji strategicznych oraz taktycznych. Dzięki temu można kształtować strategię cenową opierając się na interpretacji progu rentowności, obserwować, jakie centra kosztowe (http://efematic.pl/) (produkty, kontrakty, projekty) są dla firmy rentowne, oceniać gospodarność poszczególnych ośrodków odpowiedzialności (wydziałów, pionów), eliminować “szare strefy” kosztów nieproduktywnych.

Zebranie pracowników

Autor: Manchester University Maths
Źródło: http://www.flickr.com

Zarządzanie poprzez controlling wspomagamy właściwym systemem informatycznym, który dostarcza kluczowych, z punktu spojrzenia zarządzających, informacji o działalności firmy. Ewidencja wydarzeń biznesowych powinna umożliwiać uzyskanie informacji do wielowymiarowego planowania a także analizowania wydatków oraz zysków. System business intelligence kreuje w powiązaniu z innymi rozwiązaniami pełny obraz kondycji finansowej przedsiębiorstwa.