Do czego potrzebny jest nam adwokat?

Niewątpliwie życie umie zaskakiwać. Nie jesteśmy w stanie przewidzieć wszystkich możliwych wydarzeń. Rozpoczynający się nie niewinnie dzień może skończyć się wygraną na loterii albo wizytą w ambulatorium szpitalnym. O ile w razie tego pierwszego wydarzenia właściwie należy się cieszyć, o tyle druga sytuacja może wywoływać jakiś stres. Na szczęście w większości wypadków można liczyć na bezinteresowną pomoc drugich ludzi. Z dużym prawdopodobieństwem można założyć, iż ktoś zatelefonuje na pogotowie kiedy zdarzy się nam niespodziewanie zachorować bądź nawet zawiezie nas do szpitala taryfą gdy zajdzie taka nieodzowność.

Najważniejsze kwestie związane z rozwodem

Rozwód to niezwykle wymagająca sytuacja życiowa, jaka zdoła sprawiać mnóstwo przeciwnych uczuć – gniew, smutek, żal bądź też stres. Jest to pewno jedna z trudniejszych decyzji życiowych, jakie można podjąć, aczkolwiek nieraz rozwód okazuje się najlepszym rozwiązaniem. Kiedy w małżeństwie nadszedł całkowity rozpad więzi w wymiarze mentalnym, majątkowym oraz fizycznym oraz nie ma nadziei na odnowienie tych więzi, wtenczas pożądane byłoby zastanowić się nad rozwodem. Każdorazowe kłótnie, nieporozumienia, nieobecność zaufania do współmałżonka czy też problemy finansowe prowadzą do jeszcze większych problemów w małżeństwie, a na tym cierpią nie tylko sami współmałżonkowie, ale też dzieci.

Szeroki zakres psychologicznej terapii, czyli do kogo zwrócić się ze swoim problemem?

Psycholog jest zawodem działającym na pograniczu innych zawodów: psychoterapeuty, psychiatry czy coacha. Od zajęć nauczycielskich w szkole przez mentoring po kompetencje psychiatry – wszędzie tam przedmiotem oddziaływania i „naprawy” jest ludzka psychika. Mając problemy w wybranej przestrzeni życiowej wybierzemy psychologa specjalizującego się w wybranej „działce”.