W chwili, jeśli staramy się o nowe zatrudnienie, znajdujemy przed koniecznością zawarcia istotnych dokumentów, w tym umowy, w oparciu o którą będziemy wypełniać powierzone zadania. Warto już wcześniej posprawdzać, czym odznaczają się poszczególne umowy oraz jakie korzyści mamy szansę z nich wyciągnąć.

Umowa o pracę – wciąż najpopularniejsza

Umowa o pracę jest zaliczana do najczęściej wykorzystywanych umów regulujących obowiązki przełożonego oraz podwładnego. W jej zapisie znajdziemy kluczowe informacje tyczące rozpoczynającego się zatrudnienia, jak chociażby wysokość wynagrodzenia, ilość godzin pracy, czy obejmowane stanowisko robocze – czytaj o wzorze umowy (zobacz jak obliczyć ekwiwalent za urlop) o pracę z omówieniem . Umowę o pracę można podpisać na czas próbny, określony oraz nieokreślony. Charakter zatrudniania ma wielkie znaczenie dla pracownika i pracodawcy, gdyż reguluje ważne zagadnienia, na przykład zakres okresu wypowiedzenia. Przed zawarciem umowy o pracę, trzeba się z dokumentem bardzo dokładnie zaznajomić.

Kontrakt menedżerski – co to jest?

menedżer

Autor: reynermedia
Źródło: http://www.flickr.com

Coraz częściej można zetknąć się również z pojęciem kontraktu menedżerskiego, jednak dla szerokiego grona osób jest ono całkowicie niejasne. Kontrakt menedżerski staje się jedną z form zatrudnienia, jednakże nie reguluje go kodeks pracy, a pracownikom wykonującym swe obowiązku na podstawie takiego kontraktu nie należą się świadczenia typowe dla umowy o pracę, czyli przykładowo urlopy.

Jeżeli ten temat jest dla Ciebie ciekawy, to kliknij tutaj – to pomocna witryna, która również zawiera intrygujące dane.

Kontrakty menedżerskie najczęściej są zawierane na wyższym szczeblu zawodowym. Zarząd przedsiębiorstwa poleca administrowanie swoją jednostką biznesową odpowiedniej osobie, a ona wypełnia powierzone zadania w oparciu o ustalenia ujęte w kontrakcie. W kontrakcie znajdziemy zapis regulujący wysokość wynagrodzenia, jak również obowiązki powierzone pracownikowi.

Umowa licencyjna – co to takiego?

Czasem zdarzają się sytuacje, gdy na polecenie pracodawcy wykonuje się jakiś wytwór oddawany na zasadzie umowy licencyjnej. Dzieje się tak choćby w momencie tworzenia programów komputerowych, przygotowywania utworów i tym podobnych projektów. W momencie, kiedy nie chce się przenieść praw własności do swojego dzieła na rzecz pracodawcy lub zleceniodawcy, można zawrzeć z nim umowę licencyjną. Według jej zapisu licencjobiorca dostaje wyłącznie licencję na zastosowanie danego wyrobu na czas wskazany w umowie. Umowy licencyjne dzielą się na wyłączne i niewyłączne Więcej informacji na stronie