Podatek dochodowy, dzień wolny za święto, rodzaje działalności gospodarczej

Podatek dochodowy od osób prawnych, to jak samo określenie podkreśla, typ podatku, jaki obciąża dochody uzyskiwane przez jednostki prawne, na przykład prowadzące osobistą działalność gospodarczą. Podatek ten jest rzecz jasna ściśle normowany przez prawo. Istnieją pewne spółki, które są zwolnione z podatku dochodowego od postaci prawnych, są to w szczególności: Narodowy Bank Polski, Skarb Państwa, a także różne organizacje religijne, jednostki budżetowe bądź fundusze ochrony otoczenia i gospodarki wodnej.