Obcokrajowiec kupujący nieruchomość na Ukrainie musi do zawarcia umowy mieć zaprzysiężone tłumaczenie na język ukraiński.

Język ukraiński – to język należący do grupy języków wschodniosłowiańskich. Posługuje się nim ponad 47 mln ludzi, głównie na Ukrainie, gdzie ma status języka administracyjnego, wykorzystywany jest również przez narodowość ukraińską w Rosji, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Mołdawii, Polsce i na Białorusi. Słownictwo ukraińskie ze względów geograficznych i historycznych uzasadnia naturalne pokrewnieństwo do innych języków wschodniosłowiańskich: silniejsze – do białoruskiego i słabsze – rosyjskiego. Tłumacz słownictwa ukraińskiego powinien mieć świadectwo przyznane przez Ministra Sprawiedliwości.

Jak właściwie wygląda sprawa rozwodowa? Jakie są jej etapy, o czym warto w takiej sytuacji pamiętać?

Sprawa rozwodowa na pewno nie jest miłym doświadczeniem, dodatkowo, dla wielu z nas, to pierwszy kontakt z wymiarem sprawiedliwości. Gdy nie mamy doświadczenia w tej dziedzinie (gdyż trudno przecież mieć) czujemy się bardzo zagubieni na takich rozprawach, a z pewnością zażenowani, że jesteśmy zmuszeni poruszać kwestie prywatne przez obcymi ludźmi. Jednakże gotowość do odpowiedzi na trudne pytania, ale także wysłuchania odpowiedzi współmałżonka jest koniecznością do zwycięstwa w tej swoistej wojnie nerwów.