Główne mechanizmy przetwarzania bardzo dużych ilości danych w bazach, różnice między systemami BI i ERP

Rozwój współczesnych metod informatycznych spowodował, że w firmach pojawia się obecnie bardzo dużo informacji. Duże firmy już kilkanaście lat temu miały wdrożone wydajne systemy zarządzające ERP, w których w czasie rzeczywistym były i w dalszym ciągu są rejestrowane wszystkie zdarzenia gospodarcze. Przy dobrej konfiguracji systemu ilość gromadzonych danych jest ogromna, więc pojawiła się potrzeba ich wydajnej analizy, i to na różnych płaszczyznach.

Chcesz odpowiednio kierować zespołem? Bierz udział w szkoleniach a także aktywnie powiększaj swoją wiedzę

Na obecną chwilę zdecydowana większość ludzi nastawiona jest na rozwój osobisty oraz ulepszanie konkretnych umiejętności. Styl pracy znacznie odmienił się na przestrzeni lat i obecnie coraz to częściej szuka się osób z umiejętnościami miękkimi, które pozwolą im w krótkim czasie zaklimatyzować się w nowym środowisku i przejąć obowiązki, które na nie spadają.

Plik video jest możliwość przerobić dzięki profesjonalnym programom

Technologia aktualnie funkcjonująca na różnych płaszczyznach, staje się bardzo wymagająca dla amatorów, którzy w różnych sprawach po prostu potrzebują wsparcia. Aparaty, kamery, czy także telefony komórkowe, zawierają aktualnie dużo funkcji, dzięki jakim jest możliwość wykonywać zdjęcia, nagrania, lub też komunikować się z innymi z funkcją pokazywania obrazu.