Jakie uprawnienia przysługują osobom osiedlającym się w Polsce przy postępowaniu w sprawach przed urzędami?

Dzisiejszy kierunek migracyjny obywateli różnych narodowości między państwami, choćby za pracą powoduje, że w kraju jest coraz więcej obcokrajowców. W trakcie swojego pobytu w kraju, większość składa do ojczystych instytucji publicznych podania o status uchodźcy. Wnioski o stały pobyt lub też podania o zgodę na zawarcie małżeństwa.