Jakie uprawnienia przysługują osobom osiedlającym się w Polsce przy postępowaniu w sprawach przed urzędami?

Teraźniejszy prąd podróżowania obywateli różnych narodowości między państwami, chociażby za pracą powoduje, że w Polsce jest coraz więcej osób z innych krajów. W trakcie swojego pobytu w kraju, większość składa do krajowych instytucji publicznych wnioski o azyl. Wnioski o osiedlenie się lub też podania o zgodę na zawarcie małżeństwa.