Jakie uprawnienia przysługują osobom osiedlającym się w Polsce przy postępowaniu w sprawach przed urzędami?

Obecny prąd przemieszczania się ludzi różnych narodowości pomiędzy krajami, choćby w celach zarobkowych sprawia, że do Polski przybywa coraz więcej obcokrajowców. Podczas swojego przebywania w Polce, większość składa do krajowych urzędów podania o azyl. Podania o stały pobyt lub też wnioski o zgodę na zawarcie małżeństwa.