W jaki sposób wygląda kompetentne kształcenie Lean Management i do kogo jest ono adresowane?

System lean management jest dzisiaj jedną z bardziej znanych idei przewodzenia przedsiębiorstwem. Dzięki wdrożeniu owego systemu możliwe jest dawanie Klientom żądanych przez nich przeróżnych wartości o wysokiej jakości przy równoczesnym zminimalizowaniu sumptów produkcji oraz minimalnej ilości zasobów. Lean management nazywane jest też jako lean manufacturing, lean 6 sigma albo także lean production.