Księgi rachunkowe jako dokładne ewidencjonowanie

Otwarcie ksiąg rachunkowych dla podatników prowadzących ewidencję uproszczoną jest skomplikowaną operacją. Przeto trzeba odpowiednio wcześniej zacząć przygotowania do owego procesu. Księgi rachunkowe muszą prowadzić osoby fizyczne, spółki obywatelskie osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerskie, oraz spółdzielnie społeczne. Rozporządzenie dopuszcza jednak możność zlecenia prowadzenia ksiąg rachunkowych różnym osobom.

O czym powinien wiedzieć każdy pracodawca? Co jest w tej dziedzinie najważniejsze, o jakich sprawach trzeba wspomnieć?

Każdy właściciel firmy cały czas musi zmagać się z wielorakimi obowiązkami i powinnościami, ale dzięki temu każda firma może jakoś istnieć. Trudno w jednym artykule powiedzieć o każdym pojęciu, jakie odnosi się do zarządzania firmą, jednakowoż możemy powiedzieć o kilku niezwykle istotnych, bez jakich trudno, aby firma mogła normalnie funkcjonować.

Ważkie wiadomości nt. kapitału obrotowego i WNT

Kapitał obrotowy, określany również kapitałem pracującym, jest to nadmiar aktywów obrotowych nad zobowiązaniami obecnymi, czyli krótkoterminowymi. Kapitał obrotowy netto jest również częścią kapitałów danego przedsiębiorstwa czy też firmy, która zajmuje się finansowaniem aktyw obrotowych. Aby firmy posiadały dobre relacje między sprzedażą, tempem wzrostu marki oraz jej majątkiem obrotowym, muszą posiadać dobry poziom kapitału obrotowego netto.