Energooszczędne oświetlenie

Czy masz świadomość, że w efekcie zastosowania energooszczędnych żarówek LED obywatele Unii Europejskiej mogliby zaoszczędzić prawie 40 TWh, co równa się mniej więcej rocznej produkcji 10 elektrowni o mocy 500 megawatów, oraz że oszczędności za ten okres na obszarze państw UE wynikające z tej zmiany mogłyby wynieść około 5mld euro?