ERP a sprawne zarządzanie

Praktycznie każda znacząca organizacja, niezależnie od tego, czy jest to przedsiębiorstwo, urząd czy innego typu instytucja, jest zaopatrzona w odpowiednie oprogramowanie erp, które jest doskonałym narzędziem wspomagającym zarządzanie w różnych obszarach, czasami kluczowych dla ich funkcjonowania. Tak więc aplikacje te mogą obsługiwać procesy zachodzące w księgowości, finansach, kadrach i płacach, mogą zajmować się technicznym przygotowaniem produkcji oraz zarządzaniem procesem produkcyjnym, zaopatrzeniem, gospodarką magazynową, planowaniem i realizacją sprzedaży oraz logistyką i zarządzaniem jakością.

Zarządzanie firmą przy wykorzystaniu oprogramowania

Kierowanie firmą stało się w minionych dekadach czymś znacznie bardziej złożonym, niż tylko dyktowaniem poleceń podwładnym. A i nawet w ostatniej połowie XX stulecia, kiedy zaczęły się tworzyć naprawdę duże korporacje, kierownicy mimo trudności w wykorzystywaniu komputerów zaczęli poszukiwać rozwiązań, jakie ułatwiają w różny sposób działanie zarządu i ułatwiają pracownikom wykonywanie ich obowiązków. Ale prawdziwa rewolucja nastąpiła dopiero w czasach, kiedy komputery wkroczyły do normalnego zastosowania, zaczęły zajmować trochę mniej miejsca niż średniej wielkości pomieszczenie, a ich zdolności sięgnęły dalece bardziej niż do opcji obliczania podstawowych działań. No i wielkość nośników pamięci…