Marketing relacji to metoda komunikowania się jednostki z wszelkim indywidualnym klientem. Tematykę komunikatu może stanowić asortyment artykułów i usług świadczonych przez daną jednostkę. Zamierzeniem, dla jakiego podejmowany jest marketing relacji jest trwały, nieprzerwany rozwój długoterminowej relacji pomiędzy klientem z zyskiem dla obu stron. Marketing relacji tworzy niewidoczną więź, która przekłada się na osiągnięcie możliwych zysków przez firmę.

Efektywność rynkowa przedsiębiorstw jest uzależniona w idei marketingu relacji, od nawiązania partnerskich stosunków z uczestnikami rynku, nie jedynie z odbiorcami, ale również strategicznymi kontrahentami w biznesie.
Firmy poszukują cały czas nowatorskich sposobów do budowania pozytywnych stosunków i więzi z odbiorcą. Więcej w artykule http://www.programylojalnosciowe.pl/marketing (zobacz marketing bezpośredni)-relacji.html

Prawidłowo projektowany i zaaranżowany zapewnia realizacje niemal każdego z zamierzonych zamiarów. Program lojalnościowy przybiera rozmaite formy, dobrane do poszczególnych modeli biznesowych. Przybiera różną postać w zależności od charakteru uczestników programu. Dla każdej grupy dobierane są należyte mechanizmy nagradzania, zależne od przyzwyczajeń transakcyjnych odbiorców.

wyprzedaż

Źródło: blog.inspira.com

Najpopularniejszą postacią projektów lojalnościowych jest system punktowy. Projekt ten polega na kumulowaniu punktów na poszczególnych kontach uczestników projektu, a w następnej kolejności wymianie ich na gratyfikacje rzeczowe z katalogu nagród. Projektami lojalnościowymi są także programy rabatowe. Są to rabaty na następne sprawunki przypisywane po osiągnięciu odpowiedniego stopnia zakupowego.

Lojalny odbiorca jest prawdziwym skarbem dla każdego przedsiębiorstwa. Tego konsumenta powinno się w miarę możności wyróżnić, ażeby poczuł się nagrodzony. Jego usatysfakcjonowanie winno być najważniejsze dla sklepu, albowiem reguły marketingu jasno wskazują, że jeden oddany konsument jest warty dla przedsiębiorstwa o wiele więcej, aniżeli dziesięciu nowych.
Program lojalnościowy można stosować nie tylko w stosunku do nabywców, lecz także wobec pracujących. Pracodawca może podpisać umowę z odrębnym przedsiębiorstwem na świadczenie wyznaczonych usług. Więcej informacji na stronie http://programylojalnosciowe.pl/