Księgi rachunkowe jako dokładne ewidencjonowanie

Otwarcie ksiąg rachunkowych dla podatników prowadzących ewidencję uproszczoną jest skomplikowaną operacją. Przeto trzeba odpowiednio wcześniej zacząć przygotowania do owego procesu. Księgi rachunkowe muszą prowadzić osoby fizyczne, spółki obywatelskie osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerskie, oraz spółdzielnie społeczne. Rozporządzenie dopuszcza jednak możność zlecenia prowadzenia ksiąg rachunkowych różnym osobom.

Co musi wiedzieć właściciel firmy? Niezbędna widza i narzędzia przydatne dla przedsiębiorców.

Podróże służbowe są obowiązkiem coraz większej grupy pracowników. Pracownikowi z tytułu podróży służbowej przysługują dwa typy należności tj. dietę i zwrot kosztów. Dieta w podróży służbowej powinna iść na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia. Należność z tytułu diet oblicza się za czas od rozpoczęcia podróży (wyjazdu) do powrotu (przyjazdu) po wypełnieniu zadania służbowego.