Ocena wizerunku marki w sieci

Ostatnio niejednokrotnie można spotkać się z określeniami takimi jak monitorowanie mediów. Pomimo że brzmi to stosunkowo enigmatycznie, proces ten jest w w sumie stosunkowo prosty. Zjawisko to wiąże się z public relations, a zarazem należy do głównych jego narzędzi. Polega na wyszukiwaniu informacji na dany temat w różnych środkach masowego przekazu. Otrzymane dane służą do obserwowania, jak dane przedsiębiorstwo lub produkt radzi sobie na rynku, jak również do przewidywania w kwestii przyszłych losów określonego elementu. Jest to bardzo ważny proces w przypadku, gdy niezbędne jest określenie i ocena wizerunku danej firmy. Monitoringiem mediów zajmują się profesjonalne przedsiębiorstwa, a ich liczba obecnie szybko zwiększa się.

Continue reading “Ocena wizerunku marki w sieci” »