Ocena wizerunku marki w sieci

Ostatnio niejednokrotnie można natknąć się na określenia takie jak monitoring środków masowego przekazu. Pomimo że brzmi to stosunkowo tajemniczo, proces ten jest w zasadzie stosunkowo prosty. Proces ten wchodzi w zakres zagadnień public relations, a zarazem zalicza się do głównych jego narzędzi. Polega na odnajdywaniu danych na określony temat w różnych mediach masowych. Otrzymane informacje służą do sprawdzania, jak dane przedsiębiorstwo lub produkt radzi sobie na rynku, jak również do prognozowania w kwestii przyszłości danego elementu. Jest to bardzo istotny proces w sytuacji, gdy potrzebne jest obserwowanie i ocena reputacji danego przedsiębiorstwa. Monitoringiem środków masowego przekazu zajmują się profesjonalne firmy, a ich ilość aktualnie gwałtownie rośnie.