Każde przeprowadzane analizy wskazują na to, że pozyskanie przez przedsiębiorstwo nowego klienta jest najczęściej kilkakrotnie droższe niż zachowanie klienta już istniejącego. W związku z tym bardzo istotne jest dla wszystkich przedsiębiorców dbałość o własnego klienta. Jest bardzo dużo znanych sposobów pomagających w utrzymaniu klienta.

Programy lojalnościowe są rewelacyjnym narzędziem, które służy do budowania mocnej i długookresowej więzi z klientami.Powstaje on indywidualnie wobec potrzeb każdego klienta. Nie da się go utworzyć samemu. Budowa (kompozyty włókniste) tego programu to gra zespołowa. Jego najbardziej popularną postacią jest zbieranie punktów przez klientów, które później mogą wymienić na nagrody. Dzięki temu zdobywa się lojalność klientów. Też można skłaniać obecnych klientów do częstszych i powiększonych zakupów oferując im między innymi rabaty. Odpowiedzialny jest za to system lojalnościowy, który ułatwia utrzymać ciągłe, mocne i zadowalające relacje przedsiębiorstwa z klientami.

Programylojalnosciowe.pl - programy lojalnościowe

Źródło: Programylojalnosciowe.pl

Jeśli chodzi o zachowanie bardzo dobrych relacji z osobami zatrudnionymi odpowiedzialne są za to programy motywacyjne. Pracownicy za zrealizowanie jakiś określonych celów biznesowych otrzymują jakieś wynagrodzenie czy też nagrody pieniężne. W taki sposób są mobilizowani do wydajnej pracy. Poziom spełnienia osób zatrudnionych zwiększa się a to jest połączone właśnie ze wzrostem efektywności oraz poprawą wyników pracy. Programy te budują wizerunek firmy, jako instytucji, która rzeczywiście bierze pod uwagę rozwój swoich współpracowników. Dbanie o wierności klienta jest nieprawdopodobnie znaczącym czynnikiem rozkwitu biznesu. W związku z tym powstał marketing relacji inaczej nazywany, jako marketing partnerski lub marketing (nasz odsyłacz) nastawiony na klienta. Koncentruje się on na analizie tego, czego chce klient i czego być może będzie pragnął w nieodległej przyszłości. Stara się on wyjść na wprost oczekiwaniom obecnym i ewentualnym czy też przyszłym klientom. Skupia się on również na relacjach firmy z przedstawicielami, pośrednikami oraz relacjach wewnątrz przedsiębiorstwa.