Czym jest wynagrodzenie brutto oraz jak na przykład obliczyć odsetki?

Wynagrodzenie brutto jest to płaca, jaka jest wynagrodzeniem pełnym, bez odliczania podatku bądź składek, które są płacone poprzez pracowników. Zarobek brutto składa się więc z wynagrodzenia netto (to znaczy takiego, jakie potocznie mówiąc, odbieramy „na rękę”), składek na ubezpieczenie zdrowotne i zaliczki na podatek dochodowy od osoby fizycznej. Wynagrodzenie brutto, które jest przyjmowane przez pracownika, zwykle jest stwierdzone na umowie, bez względu na to, czy jest to umowa o pracę, dzieło czy też zlecenia.