Niszczenie dokumentów

Każda firma to miejsce, gdzie ma miejsce przepływ rozmaitych dokumentów w postaci na przykład umów czy rachunków za wyświadczone usługi. Dużo z tych dokumentów ma w sobie informacje, które są w pewnym stopniu chronione lub poufne. Zwykle są to dane osobowe, czy dane teleadresowe. Dawniej w niektórych firmach przechowywało się również kserokopie dowodów tożsamości części klientów.